L’objectiu prioritari de l’associació és donar suport a les famílies del centre pel que fa a l’educació dels seus fills i en la col.laboració en les activitats de l’escola.