L‘escola Es Poriol va sorgir impulsada per unes famílies que preocupades per l’Educació dels seus infants i per la necessitat d’haver de treballar es van fer amb un local on poder deixar els seus fills-es baix la supervisió de persones sensibles a aquesta necessitat i a aquesta etapa, la infància 0-6 anys.
Una família de retorn de la seva emigració a Alemanya va importar les idees que s’havien posat a la pràctica en aquest país d’oferir escoles a les proximitats de les fàbriques i empreses fruit del canvi socioeconòmic derivat de la revolució industrial i de la seva conseqüència més rellevant, la incorporació de la dona al món del treball. Aquests canvis van desestabilitzar una societat on la família havia estat la font de coneixement i formació dels més petits, a part de ser l’encarregada de la seva cura i custòdia.

Aquestes famílies desitjaven que els seus infants tinguessin un lloc on ser atesos, però que a la vegada fossin educats i instruïts per una sèrie de professionals que vetllassin per la seva Educació, així que van llogar un local al carrer Madrid i el van habilitar per escola. El solar del Carrer Tarragona el va cedir a l’Apima l’Ajuntament, en mandat del Sr. Antoni Casasnovas. Les famílies van anar aportant crèdit per construir les dues primeres aules, la segona es va fer amb una subvenció de la caixa anomenada llavors Sa Nostra.
En aquests moments, el 1r cicle és públic municipal del Patronat d’Escoles Infantils de L’Ajuntament de Ciutadella i gestionat per una Cooperativa de mestres. Les quotes són les aprovades cada any pel Patronat Municipal d’Escoles Infantils. L’horari de primer cicle és de 8 a 15 hores, amb la possibilitat de fer ús del menjador.
Per la seva banda, el 2n cicle aconseguí l’actual Concert Educatiu amb la conselleria d’educació on l’Associació de pares i mares passava a ser la Titular, gestionant i fent-se càrrec a nivell legal d’aquest cicle. L’horari de segon cicle és de 9h a 14h amb servei de matinera i servei de menjador.