Menjador escolar:

El servei de menjador, com a tota activitat realitzada dins de l’escola, ha d’incloure una intencionalitat pedagògica i se n’ha de treure un rendiment educatiu, per tant es important incloure en aquest apartat una part d’aprenentatge propi de l’alimentació i l’activitat educativa.

Els monitors no s’han de plantejar una tasca únicament de vigilància sino també educativa. El temps de menjador possibilita treballar els aspectes propis de l’hora de dinar i també aprendre a gaudir del temps lliure i d’aspectes que desenvolupin l’autonomia personal.

El menjar es proveït per FLOMA.

Preus i horaris:

1ER CICLE

81mes
  • Mensual
  • Dins l’horari de l’escola de 8h a 15h

1ER CICLE

5dia
  • 1 dia/menú
  • Dins l’horari de l’escola de 8h a 15h

2ON CICLE

110mes
  • Mensual
  • De 14h a 15h

2ON CICLE

695dia
  • 1 dia/menú
  • de 14h a 15h

Objectius: